GARANTI OG RETURRETTING

Angrerett for forbrukere

(En “forbruker” er enhver fysisk person som avslutter en juridisk transaksjon som i overveldende grad ikke kan tilskrives verken hans kommersielle eller uavhengige profesjonelle virksomhet.)

Instruksjoner for angrerett

Angrerett

Du har rett til å oppheve denne kontrakten innen 14 dager uten å oppgi noen grunn.
Angrefristen er 14 dager med virkning fra dagen,
- som du eller en tredjepart som er nominert av deg, som ikke er transportøren, hadde overtatt produktene, forutsatt at du hadde bestilt ett eller flere produkter innenfor rammen av en standardbestilling, og dette / dette produktet / produktene er / er levert;
- som du eller en tredjepart som er nominert av deg, som ikke er transportøren, hadde overtatt det siste produktet, forutsatt at du hadde bestilt flere produkter innenfor rammen av en standardbestilling, og disse produktene leveres separat;
- som du eller en tredjepart som er nominert av deg, som ikke er transportøren, hadde tatt besittelse av den siste delleveransen eller den siste enheten, forutsatt at du hadde bestilt et produkt, som leveres i flere delleveranser eller enheter;
For å utøve angreretten din må du informere oss (Swiss Time AS, Nils Lauritssøns vei 39D, 0870, Oslo, Norge, Telefonnummer: +41323444272, E-postadresse: contact@doxawatches.com) om din beslutning om å trekke tilbake denne kontrakten ved hjelp av en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt via post, faks eller e-post). Du kan bruke vedlagte prøveankallingsskjema for dette, som imidlertid ikke er obligatorisk.
For å ivareta angrerettsperioden, er det tilstrekkelig at du sender varselet om utøvelsen av angreretten rett før utløpet av angrerettsperioden.

Konsekvenser av angreretten

Hvis du benytter deg av angreretten, skal vi tilbakebetale alle betalingene vi mottok fra deg, inkludert leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader, som skyldes at du valgte en annen leveringsform enn den rimeligste standardleveransen tilbudt av oss), umiddelbart og senest innen 14 dager fra dagen da vi mottok varselet om at du benyttet deg av angreretten. Vi bruker de samme betalingsmåtene som du opprinnelig hadde brukt under den opprinnelige transaksjonen for denne tilbakebetalingen, med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg; du vil ikke bli belastet noen gebyrer på grunn av denne tilbakebetalingen.
Vi kan nekte tilbakebetaling til produktene er returnert til oss eller til du har fremlagt bevis for at du har sendt produktene tilbake til oss, avhengig av hva som inntreffer først.

Du må returnere eller overføre produktene til oss umiddelbart og i alle fall senest innen 14 dager med virkning fra dagen du informerte oss om at du ønsket å benytte deg av angreretten. Fristen opprettholdes hvis du sender produktene før utløpet av 14-dagersfristen.

Du har full rett til å returnere klokken innen 14 dager fra leveringsdato, så lenge klokken er ubrukt og i uskadet tilstand. For at varen skal kunne returneres, må originalemballasje og alle merkelapper være på, samt medfølgende kjøpsbevis. Ved en retur vil du som kunde være ansvarlig for alle fraktkostnader, med mindre det er gjort en feil fra DOXA sin side. I sjeldne tilfeller kan en vare ha en defekt på grunn av en feil gjort av oss. I så fall vil vi sende ut en erstatning (så lenge vi har på lager) samt utstede en returetikett.


Sørg for at alle etiketter er intakte, at varen er ubrukt og ikke har tegn på slitasje. Det er også viktig at den originale emballasjen følger med, samt eventuell beskyttende innpakning på varen. Varer som er justert, endret, mangler deler eller ikke er i helt ny tilstand, vil ikke bli refundert. Merk: Vi betaler kun for frakt ved retur hvis vi har sendt feil vare. Varer uten et autorisert RMA-nummer vil bli returnert til avsender. Returnerte varer som har blitt brukt og deretter returnert vil ikke bli refundert og vil bli returnert til avsender. Varer som mangler komponenter, er endret, ufullstendige eller viser tegn på slitasje, kan belastes med et tilleggsgebyr på opptil 50 %.


Kriterier for ekskludering eller utløp

Angreretten er ikke tilgjengelig


- for levering av produkter som ikke er prefabrikkerte og for produksjon av et individuelt valg eller hvor krav fra forbrukeren er viktig eller som er tydelig tilpasset forbrukerens personlige krav;
- for levering av produkter som raskt kan ødelegges eller hvis bruksdatoen raskt vil overskrides;
- for levering av alkoholholdige drikker, hvis pris ble avtalt på tidspunktet for kontraktsinngåelsen, men som tidligst kan leveres 30 dager etter kontraktsinngåelse og hvis nåværende verdi avhenger av svingningene i markedet, som entreprenøren ikke har noen innflytelse over;
- for levering av aviser, tidsskrifter eller magasiner med unntak av abonnementskontrakter.

Angreretten er ikke tilgjengelig


- for levering av forseglede produkter, som av helsemessige årsaker eller hygiene ikke er egnet for retur dersom forseglingen deres er fjernet etter levering;
- for levering av produkter hvis de har blitt blandet uatskillelig med andre varer etter levering på grunn av deres tilstand;
- for levering av lyd- eller videoopptak eller dataprogramvare i en forseglet pakke hvis forseglingen er fjernet etter levering.


Angrerettsskjema


(Hvis du ønsker å benytte deg av angreretten, vennligst fyll ut dette skjemaet og send det tilbake til oss.)
- Til DOXA Uhren AG, Rue de Zurich 23A, 2500 Biel / Bienne, E-postadresse: contact@doxawatches.com:
- Jeg / vi (*) hever herved kontrakten inngått av meg / oss (*) angående kjøp av følgende produkter (*) /
levering av følgende tjeneste (*)
- Bestilt på (*) / mottatt på (*)
- Forbrukerens navn
- Adresse til forbruker/forbrukerne
- Forbrukerens/forbrukernes signatur (kun om angrerettskjemaet sendes i papirformat)
- Dato
(*) Sett kryss over feil alternativ.